មហាវិទ្យាល័យ​វិស្វកម្ម

អំពីមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម

«វិស្វកម្មនៅសតវត្សរ៍ទី ២១ ខុសគ្នាឆ្ងាយពីអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមក។ វិស្វកម្មនៅក្នុង​សម័យនេះត្រូវ​សម្របទៅនឹងពិភពលោកដែលមានល្បឿនលឿននិងការអភិវឌ្ឍ។» វិស្វកម្មបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការច្នៃប្រឌិតពិភពលោកថ្មីរបស់យើង។ នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមតិច យើងមានគោលបំណងផ្តល់ជូនសិស្សនូវបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាល្អបំផុតតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មទ្រឹស្តីវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងការសិក្សាផ្អែកលើគម្រោង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងនិងបង្កើតដំណោះស្រាយសហគ្រិនភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិ។

វត្ថុបំណង នៃការសិក្សា

វត្ថុបំណង នៃការសិក្សា

 • លើកកម្ពស់ស្មារតីសហគ្រិនភាព និងពិចារណាជម្រើសនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់​ផ្តល់​ឱកាសការងារ
 • ការអភិវឌ្ឍជំនាញសហគ្រិនភាព និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលជួយមនុស្សឱ្យធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងសហគ្រិន
 • ចំណេះដឹងចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

contact

Pharino Chum
Dean, Faculty of Engineering
pharino.chum@camtech.edu.kh
+855 89 910 904

 

pharino-chum

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា

2021-06-03 17.53.11

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មរ៉ូបូត និងស្វ័យប្រវត្តិកម្

engineer_holding_hard_hat_construction_worker_professional_safety

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម

electricians-hands-testing-current-electric-control-panel

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច

smart-industry-robot-arms-digital-factory-production-technology

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មមេកានិក

2021-06-03 17.53.00

ដេប៉ាតឺម៉ង់ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

សំណើសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម

  During this pandemic, CamTech complies with the Ministry of Health’s guideline on Covid-19 prevention.

  By selecting "I agree" below, I am confirming that all visit participants agree to the following requirements. If anyone of us does not comply with these, the admissions staff reserves the right to cancel my campus visit.

  • Appropriate masks or face coverings will be required indoors for all visit members.

  • Social distancing will be required indoors and must be maintained by individuals.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been exposed to anyone who has tested positive for COVID-19 in the last 14 days.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been found any symptoms related to COVID-19, such as fever, cough, shortness of breath, etc.

  Loading